Våre tidligere elghunder


N UCH N J(B)CH NV-05
Juno av Jeskefjell 09444/03
Championer etter Juno:
Int Nuch Nj(b)ch Nordv-10 Nv-12 Varjdalen’s Theia Gjendin-datter 00928/08
Nuch Nj(b)ch Nvch Varjdalen’s Jk Kira No35885/09


N UCH N J(B)CH NV-02
NORDV-02
Varjdalen's Kali 04342/00Championer etter Kali:
Nuch Nj(b)ch Varjdalen's Kj Epita 08007/03
Nj(b)ch Varjdalen’s Kj King 08006/03

INT N UCH N J(B)CH NV-05-06 WVW-08
Varjdalen's Kaiser 04341/00


Championer etter Kaiser:
Nj(l)ch Varjdalen’s Chivas 06434/03
Nuch Fk-Ronja 00330/04
Nj(l)ch Trolljentemyra’s Tajko 14102/04
Nj(b)ch Sj(l)ch Such Fk-Freke 04762/05
Nuch Nj(l)ch Fk-Rai 04760/05
Nj(b)ch
Kleivadalen’s Bamse Bagheera 09151/07
Nj(b)ch Kleivadalen’s Bixi Bar 09152/07 
Nuch Nj(b)ch Nvch
Varjdalen’s Jk Kira NO35885/09 


 N J(B)CH - Varjdalen's Pm Mira 07625/02


Etter Mira:
JWW-08 Varjdalen's Varja - 03752/07

Varjdalen's Tk Tinka 07613/02

N J(B)CH - Varjdalen's Pepsi 07651/98

Jakt champion 2,5 år. NM deltager 2002 med en 7 plassChampioner etter Pepsi:
N J(B)CH Varjdalen's Pk Sarek 02788/01
N J(B)CH Varjdalen's P M Mira 07625/02


N J(B)CH - Væsjan's Tine 13238/98

 Championer etter Tine:
Nuch Nj(b)ch Varjdalen's Tm Maxim
Nj(l)ch Varjdalen’s Chivas 06434/03

INT N UCH N J(B)CH
NV-95-02 NORDV-98
R-M Kjekk 25473/94


Championer etter Kjekk:
Nj(b)ch B-K Varga 10568/98
Nj(l)ch Miff 07620/97

INT N UCH N J(B)CH
Varjdalen's Miram 35379/93Championer etter Miram:
Nj(b)ch Varjdalen's Mk Pepsi 07651/98   (Varjdalen kennel)
NSj(b)ch Varjdalen's ME Pia 03228/00


INT N UCH N J(B)CH
NV-93-98-01 NORDV-94-95
Mini-G 22303/91

Championer etter Mini-G:
Nj(b)ch Varjdalen's Pm Mira 07625/02 
Nuch Nj(b)ch Varjdalen's Tm Maxim
Nj(b)ch Vivo
NSuch NSj(b)ch Albert
Int Nuch Nj(b)ch Nv-95-02 Nordv-98
R-M Kjekk 25473/94


N J(B)CH - Varjdalen's Kaisa 13343/91Championer etter Kaisa:
Nj(b)ch Varjdalen's KB Tass 01703/98
Int Nuch Varjdalen's KB Pilo 01705/98
DKuch Varjdalen's K-K Gaisa 07741/96
Nuch Nj(b)ch Nv-02 Nordv-02 Varjdalen's Kali 04342/00

Int Nuch Nj(b)ch
Varjdalen's Kaiser 04341/00

Nj(b)ch Heidi 06255/01


N UCH - Varjdalen's Tarzan 13337/91

Championer etter Tarzan:

Nj(l)ch Ranto 05846/96

N S UCH N S J(B)CH - A-G Aisa 29942/91

N S UCH N S J(B)CH
Varjdalen's Gjendin 13156/89


Championer etter Gjendin:
Int Nuch Nj(b)ch
Nv-93-98-01 Nordv-94-95
Mini-G 22303/91
NSuch NSj(b)ch A-G Aisa 29942/91
Nuch Centa 0624/92
Nj(b)ch A-G Bessi 33633/93 
Nj(b)ch Raija 28910/93
Nj(b)ch Skrubbhaugen's Dina 11331/93
Nj(b)ch Cæsar 05274/96
Int Nuch Nj(b)ch Nv-12 Nordv-10 Varjdalen's Theia
Gjendin-datter 00928/08


INT N S UCH N S J(B)CH - Varja 13435/86

Championer etter Varja:
Int uch Nuch Nvch
Varjdalen's Bamsi 13158/89
Nuch Such Nj(b)ch Sj(b)ch V
arjdalen's Gjendin 13156/89 
Nj(b)ch Tara 13155/89
Nj(b)ch Varjdalen's Mira 06476/90
Nj(l)ch Varjdalen's Jerp 13340/91
Nuch Varjdalen's Tarzan 13337/91
Nj(b)ch Varjdalen's Kaisa 13343/91
Int Nuch Nj(b)ch
Varjdalen's Miram 35379/93
Nj(b)ch Varjdalen's Simba 00794/95