Internasjonal & Norsk Utstillings Champion,
Norsk Jakt (Bandhund) Champion

Varjdalen's MIRAM 35379/93*

Miram Er en valp etter Varja's 6 kull som vi beholdt. Vi valgt den best premierte hanhunden etter N S U&JCh Slasken som far til Varja's valper denne gangen. Miram viste tidlig meget gode jaktegenskaper, spesielt var hennes overværsegenskaper sterke. Hun ble premiert på jaktprøve i Østerdalen høsten 1995. Og hun ble i Gudbrandsdalen 1996 prøvens yngste hund med 1premie. Og tok siste napp i Granhus Vandrepokal. (Even fikk med det Vandrepokalen til Odel og eie smed følgende hunder 1990 med Varjdalen's Gjendin og i 1993 med Mini-G.) Miram ble ferdig Norsk Jakt og Utstillings champion i 1998 og International Utstillings champion i 1999

 

Miram har i dag 21 valper av dem er det 7 som har stilt på jaktprøve 3 med 1pr, 2 med 2pr og 1 med 3pr . Av hennes avkom har vi beholdt Ch Varjdalen's Mk Pepsi Miram var under jakten fast utlånt til Svorka jaktlag i Meldal. Med Kjell Eithun som ekstra fører.
  .

Championer etter Miram:
Nj(b)ch Varjdalen's Mk Pepsi 07651/98
NSj(b)ch Varjdalen's ME Pia 03228/00

 

 

Miram døde September 2001, 8 år gammel