Internasjonal, Norsk og Svensk Utstillings Champion Norsk og Svensk Jakt (Bandhund) Champion VARJA 13435/86*


Varja kom til Meldal i Sør-Trøndelag våren 1986 fra Loddvar Brekkum i Sjåk. Vi hadde den gang ingen kunnskap om hva vi skulle se etter på en valp, så vi valgte å ta den valpen som først kom bort til oss. Brekkum ønsket at vi stilte på utstilling og jaktprøver med hunden, noe vi ellers ikke hadde tenkt, for vi ønsket bare en jakt hund. Men vi avtalte å stille på en utstilling og jaktprøve for å se.Varja deltok på sin første utstilling ved Trondheims utstillingen april 1987. Hun ble beste unghund med hederspremie.

 

Stolte over resultatet, inngikk Ellen og Even en uformell avtale at Ellen skulle ta seg av utstilling og Even jaktprøver. Drømmen var at Varja en dag skulle bli utstillings og jakt champion.Varja ble Norsk utstillings champion 24/10-88, Norsk jakt champion 17/9-89, Svensk utstilling og jakt champion 13/9-90 og international utstillings champion 26/10-92.Varja deltok på NEKF's 90 års jubileums jaktprøve 1/9-88, for Sør-Trøndelag EHK og NM bandhund i Snåsa 9-10/9-94 der hun ble nr. 7.

 


  Varja har på elgjakt vist en imponerende god evne til å finne elg, og til å holde kontrollen på spor og elg over lang tid. Hun fikk i Sverige 10 poeng på "Skottfasthetsprov" med kommentaren "IMPONERANDE LUGN". Varja hadde sitt første valpekull mars 1989. Hun er mor til 44 hunder og der av 9 championer.

Championer etter Varja:
Int uch Nuch NvchVarjdalen's Bamsi 13158/89*
Nj(b)ch Sjch Nuch Such Varjdalen's Gjendin 13156/89*
Nj(b)ch Tara 13155/89*
Nj(b)ch Varjdalen's Mira 06476/90*
Nuch Varjdalen's Tarzan 13337/91*
Nj(l)ch Varjdalen's Jerp 13340/91*
Nj(b)ch Varjdalen's Kaisa 13343/91*
Int Nuch Nj(b)ch Varjdalen's Miram 35379/93*
Nj(b)ch Varjdalen's Simba 00794/95*

 

Varja døde Desember 1999, nesten 14 år gammel