Norsk Viltspor Champion

 Varjdalen's Mf Mia 23093/06

Mia gikk sine første drev på rådyr høsten 2007. Hun viste meget lovende takter, hun var flink med opptak og loset med stor lyst, Spennende fortsettelse. Har nå status som godkjent ettersøkhund. 1 pr Viltsporprøve 9 poeng på fersksporprøven   


 Mia død mai 2012, 6 år gammel.